Stopa zwrotu

<p><strong>Stopa zwrotu</strong></p>

Zweryfikuj stopy zwrotu, jakie osiągał vienna Otwarty Fundusz Emerytalny

  • Stopa zwrotu mówi o procentowym zysku, jaki wypracował Fundusz.
  • Jest to informacja o skuteczności działania Funduszu. Jeżeli stopa zwrotu wynosi 10%, to znaczy, że z zainwestowanego 1 000 zł możesz liczyć na zysk 100 zł.
  • Każde OFE dwa razy w roku, w marcu i we wrześniu, publikuje informację o stopie zwrotu z ostatnich trzech lat. Na podstawie tych danych KNF wylicza i publikuje na swojej stronie średnią ważoną stopę zwrotu oraz minimalną stopę zwrotu dla rynku OFE.

Stopy zwrotu 

osiągnięte przez Vienna OFE