Statut OFE i prospekt informacyjny

<p><strong>Statut OFE i prospekt</strong> informacyjny</p>

Tekst jednolity Statutu Vienna OFE obowiązujący od 9 kwietnia 2024 r.

Prospekt informacyjny Otwartego Funduszu Emerytalnego to dokument, który opisuje najważniejsze informacje dotyczące Funduszu.

Prospekt informacyjny publikowany jest w ciągu trzech tygodni od zatwierdzenia rocznego Sprawozdania Finansowego Funduszu przez Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego. Prospekt publikowany jest na stronie internetowej Funduszu.

PROSPEKT 2023

PROSPEKT 2023

Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group (dawniej Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.) 12 maja 2023 r. opublikowało Prospekt Informacyjny Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego na łamach "Dziennika Gazety Prawnej".


Aktualna wersja Prospektu Informacyjnego dostępna jest w załączonym pliku.

archiwum

prospektów informacyjnych