Ład korporacyjny

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Vienna Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. Vienna Insurance Group (dawniej - Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.), przyjęły do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 r.

Zasady Ładu Korporacyjnego wydane przez KNF stanowią zbór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Towarzystwo informuje, że Zasady Ładu Korporacyjnego zostały przyjęte przez organy statutowe Towarzystwa i są stosowane w praktyce, w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie.

Treść zasad dostępna jest pod adresem: Komisja Nadzoru Finansowego