Vienna PTE S.A.

<p><strong>Vienna PTE S.A.</strong></p>

Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

 • Siedziba: Warszawa
 • Adres: Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa
 • Sąd rejestrowy i nr KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000028767
 • NIP: 521-29-49-094
 • Regon: 013161776
 • Kapitał zakładowy: 110 356 000 zł (opłacony w całości)
 • Akcjonariusz: 100% VIG Poland/Romania Holding B. V., spółka pośrednio zależna od Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe
Informacja na górze strony

Zarząd

 • Dorota Dziugiełł - Członek Zarządu
 • Samer Masri - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

 • Michał Szymański - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Harald Riener

 • Claus Stoltenborg
 • Tomasz Borowski
 • Filip Suchta
 • Konrad Sitnik

Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny

Historia

2023

Listopad

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.  zmieniło nazwę firmy na Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group, a zarządzany przez Spółkę fundusz emerytalny, zmienił nazwę na Vienna OFE.

Czerwiec

Grupa VIG finalizuje zakup polskich spółek Aegon.

2020

Listopad

Grupa VIG przejmie spółki Aegon w Europie Środkowo-Wschodniej.

2017

Listopad

Zakończenie procesu połączenia Aegon OFE z Nordea OFE. Aegon OFE z 1,85 mln członków zostaje 4. otwartym funduszem emerytalnym na rynku.

2016

Czerwiec

Podpisanie umowy dotyczącej przyjęcia zarządzania otwartym funduszem emerytalnym zarządzanym przez Nordea PTE S.A.

2014

Luty

Umorzenie i przekazanie do ZUS 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka funduszu. Aktywa na dzień 3 lutego 2014 wynoszą 6,2 miliarda zł.

2013

Sierpień

Aktywa Funduszu przekraczają 12 miliardów złotych.

2012

Listopad

Aktywa Funduszu przekraczają 11 miliardów złotych.

2010

Grudzień

Aktywa Funduszu przekraczają 9  miliardów złotych.

2009

Sierpień

Zmiana adresu Aegon OFE.

2008

Listopad

Aktywa Funduszu przekraczają 5 miliardów złotych. Zakończenie połączenia OFE Skarbiec-Emerytura z Aegon OFE. Członkowie OFE Skarbiec-Emerytura stali się członkami Aegon OFE.

Czerwiec

Połączenie PTE Skarbiec-Emerytura S.A. z PTE Aegon S.A.

2007

Lipiec

Zmiana nazwy OFE Ergo Hestia na Aegon OFE.

Marzec

Zgoda KNF na zakup akcji PTE Ergo Hestia S.A. i objęcie udziałów w Towarzystwie przez Aegon Woningen Nova B.V.

2006

Listopad

Podpisanie umowy między STU Ergo Hestia S.A. i Aegon Woningen Nova B.V. o przejęciu 100% akcji PTE Ergo Hestia S.A.

2005

Grudzień

Aktywa Funduszu przekraczają 2 miliardy złotych.

Kwiecień

Obowiązki Banku Depozytariusza Otwartego Funduszu Emerytalnego Ergo Hestia przejmuje Bank BPH S.A.

2004

Marzec

Aktywa Funduszu przekraczają 1 miliard złotych.

2001

Grudzień

Objęcie akcji PTE PBK S.A. przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia S.A.

2002

Kwiecień

Zmiana nazwy Funduszu na Otwarty Fundusz Emerytalny Ergo Hestia i Towarzystwa na Powszechne Towarzystwo Emerytalne Ergo Hestia S.A.

1999

Marzec

Podwyższenie kapitałów własnych PTE PBK S.A. do 222 176 000 zł.

Luty

Wpisanie OFE PBK "Orzeł" do Rejestru Funduszy Emerytalnych.

1998

Sierpień

Powołanie przez Powszechny Bank Kredytowy S.A., Towarzystwo Ubezpieczeniowe PBK S.A. oraz Górnośląski Bank Gospodarczy S.A. spółki - Powszechne Towarzystwo Emerytalne PBK S.A., z kapitałami własnymi w wysokości 70 mln zł.