Informacje o aktywach

<p><strong>Informacje </strong>o aktywach</p>

Bieżące i archiwalne informacje o aktywach vienna OFE

Ogłaszanie informacji o aktywach Vienna OFE należy do obowiązków informacyjnych Otwartego Funduszu Emerytalnego.
Informacje o aktywach Vienna OFE ogłaszane są w następujących terminach:

  • miesięczna informacja o strukturze lokat - do trzeciego dnia roboczego następnego miesiąca,
  • półroczna informacja o strukturze portfela (zawierająca informacje o lokatach stanowiących co najmniej 1% portfela) - do szóstego dnia roboczego lipca i stycznia,
  • roczna informacja o strukturze portfela (zawierająca informacje o wszystkich lokatach) - do dziewiątego dnia roboczego stycznia.
Informacje o aktywach

Sprawdź wartość jednostki Vienna Otwartego Funduszu Emerytalnego

  • Jednostka rozrachunkowa to umowna jednostka udziału w wartości aktywów netto Funduszu.
  • Wszystkie składki wpłacane do Funduszu oraz wypłaty transferowe są przeliczane na jednostki rozrachunkowe. Pierwsze składki, jakie wpłynęły do funduszu w 1999 r., zostały przeliczone na jednostki rozrachunkowe o wartości jednostki równej 10 zł. Wzrost wartości jednostki rozrachunkowej oznacza wzrost wartości oszczędności członków funduszu.