Składki do OFE

<p><strong>Składki do OFE</strong></p>

Składka do OFE to część składki na ubezpieczenie emerytalne pochodząca ze składki ubezpieczonego, odprowadzana przez ZUS do Funduszu.

Począwszy od maja 2011 r. wysokość składek przekazywanych do otwartych funduszy emerytalnych zmniejszyła się z 7,3% do 2,3% wynagrodzenia brutto. Pozostałe 5% było zapisywane na specjalnym subkoncie każdego ubezpieczonego w ZUS.

Tabela wysokości składek przekazywanych do OFE oraz na subkonta w ZUS:

Rok

Część składki odkładanej na subkoncie w ZUS

Część składki przekazywanej do OFE

2011

5,00%

2,30%

2012

5,00%

2,30%

2013

4,50%

2,80%

styczeń 2014

4,20%

3,10%

od lutego 2014

4,38%

2,92%

Otwarte Fundusze Emerytalne pobierają opłatę z tytułu uczestnictwa w funduszu od każdej przekazanej przez ZUS składki. Aktualnie opłata ta wynosi maksymalnie 1,75%. Składka przekazana przez ZUS do Vienna OFE po potrąceniu opłaty jest przeliczana na jednostki rozrachunkowe.

Czym jest jednostka rozrachunkowa?

Jednostka rozrachunkowa to umowna jednostka udziału w wartości aktywów netto funduszu. Wartość jednostki rozrachunkowej jest wyliczana codziennie. Pierwsze składki, jakie wpłynęły do funduszy w 1999 roku zostały przeliczone na jednostki rozrachunkowe przy wartości jednostki równej 10 zł. Wzrost wartości jednostki rozrachunkowej oznacza wzrost wartości oszczędności członków funduszy.

Jednostka rozrachunkowa

Informacja roczna

Raz w roku przekazujemy naszym Klientom informację zawierającą wykaz składek, które ZUS przekazał na rachunek w Vienna OFE w ciągu minionego roku. Jeśli potrzebujesz pomocy - Sprawdź jak czytać informację roczną

Informacja roczna
Reklamacje dotyczące składek

Jeśli stwierdzisz brak jakiejś ze składek lub jej nieprawidłową wysokość możesz złożyć reklamację w ZUS - niestety OFE nie może zrobić tego za Ciebie.

Zanim złożysz reklamację spróbuj jednak ustalić przyczynę takiej sytuacji, ponieważ brak składek na rachunku w funduszu może mieć różne przyczyny.

Składki nie są przekazywane przez ZUS do OFE, jeżeli:
  • przebywałeś na zwolnieniu lekarskim,
  • przekroczony został limit odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, powyżej którego pracodawca nie przekazuje składek do ZUS – limit to 30-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia

Rok

Maksymalna roczna wysokość wynagrodzenia podlegająca ubezpieczeniu emerytalnego

Maksymalna roczna wysokość składki do OFE

2023

208 050,00 zł

6 075,06 zł

2022

177 660,00 zł

5 187,67 zł

2021

157 770,00 zł

4 606,88 zł

2019

156 810,00 zł

4 578,85 zł

2018

133 290,00 zł

3 892,07 zł

2017

127 890,00 zł

3 734,39 zł

2016

121 650,00 zł

3 552,18 zł

2015

118 770,00 zł

3 468,08 zł

2014

112 380,00 zł

3 298,36 zł

2013

111 390,00 zł

3 118,92 zł

2012

105 780,00 zł

2 432,94 zł

2011

100 770,00 zł

7 356,21 zł

2010

94 380,00 zł

6 889,74 zł

2009

95 790,00 zł

6 992,67 zł

2008

85 290,00 zł

6 226,17 zł

2007

78 480,00 zł

5 729,04 zł

2006

73 560,00 zł

5 369,88 zł

2005

72 690,00 zł

5 306,37 zł

2004

68 700,00 zł

5 015,10 zł

2003

65 850,00 zł

4 807,05 zł

2002

64 620,00 zł

4 717,26 zł

2001

62 940,00 zł

4 594,62 zł

2000

54 70,00 zł

3 998,94 zł

1999

50 375,22 zł

3 677,39 zł

Przyczyna nieprzekazywania składek przez ZUS do OFE może też wynikać z:

  • braku zgłoszenia pracownika do ZUS przez pracodawcę – sprawdź, czy pracodawca zgłosił Cię do ubezpieczenia społecznego;
  • błędów w Twoich danych na zgłoszeniu do ZUS przez pracodawcę – sprawdź swoje dane na druku RMUA, który powinieneś otrzymać od pracodawcy. Jeśli dane: imię, nazwisko, PESEL lub nr dokumentu tożsamości są niepoprawne lub nieaktualne, poproś pracodawcę o zgłoszenie korekty danych do ZUS;
  • błędów w Twoich danych w OFE – sprawdź swoje dane w Vienna OFE, np. na ostatnio otrzymanej rocznej informacji o składkach lub telefonicznie dzwoniąc na Infolinię. Jeśli Twoje dane: imię, nazwisko, PESEL lub nr dokumentu tożsamości są niepoprawne lub nieaktualne, popraw je. Skorzystaj z naszego formularza:
  • nieopłacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez Twojego pracodawcę – poproś pracodawcę o aktualny druk RMUA.

Jeśli sprawdziłeś wszystkie powyższe punkty i uważasz, że ZUS nie przekazał do OFE jakiejś składki lub przekazał ją w niewłaściwej wysokości, możesz wysłać formularz reklamacyjny do swojego Oddziału lub Inspektoratu ZUS.

Jeśli chcesz otrzymać informacje o wartości środków zgromadzonych w Vienna OFE, możesz zrobić to korzystając z: